Tasglann de choinneamhan caithte

Gerr -chunntas den chiad choinneamh, 27mh an t-Sultain 2007
Aithris de choinneamh Sult 08 cmhla ri Ministear na Cmhdhail (Stiubhart MacStiobhan)
Aithris de choinneamh Gear 08 cmhla ri Comataidh Sgre Gleann Rathais de Comhairlichean Fobha
Choinneamh Bhliadhnachail Gear 12

Iomadach sgrobhainn

Co-aithris Comhairle Coimhearsnachd bho 2006