C˛mhlan Teachdan Gleann
	Rathais Bar maireachd Duilleag dhachaigh Mu dheidhinn GAFG Cath an A92 Planaichean ˛ganach Meadhan a' bhaile Obair ¨r Ceanglaichean Se˛laidhean phuist-dealain Tasglann English Liosta lan